Thực hiện thanh toán

Các bạn chuyển khoản cho mình qua ngân hàng

STK : 19033511660013 

Ngân hàng: Techcombank

Chủ Tài Khoản: NGO PHUC HIEU

Xác nhận

Sau khi thanh toán bạn hãy nhắn tin cho mình qua

Messenger

Telegram

Tiến hành cài đặt

Sau khi hoàn tất thanh toán mình sẽ cung cấp cho các bạn tài khoản mật khẩu cần thiết và các bạn có thể đọc
 
hướng dẫn ở đây

>